Apple TV - Použití ovladače Apple Remote

background image

Použití ovladače Apple Remote

Ovladačem Apple Remote můžete ovládat nastavení Apple TV a procházet
svůj mediální obsah. Dbejte na to, aby mezi ovladačem a Apple TV nebyly
žádné překážky.

MENU

Nahoru

Dolů

Přehrát/pozastavit

Nabídka

Doleva

Doprava

Vybrat

background image

Kapitola 3

Dívejte se.

21

Kapitola 3

Dívejte se.