Apple TV - Spárování Apple TV s dálkovým ovladačem

background image

Spárování Apple TV s dálkovým ovladačem

Ovladač Apple Remote pracuje s přijímačem infračerveného signálu, který
je zabudován v Apple TV. Chcete-li, aby Apple TV spolupracovala pouze
s přiloženým ovladačem, spárujte je.

Spárování Apple TV s přiloženým ovladačem:

1

Miřte ovladačem přímo na Apple TV.

2

Po 6 sekund přidržte současně stisknutá tlačítka Nabídka a Doprava.

background image

22

Kapitola 3

Dívejte se.

Kapitola 3

Dívejte se.

Případně:

1

V hlavní nabídce Apple TV vyberte Settings.

2

Použijte příkaz General > Remotes > Pair Apple Remote.

Po úspěšném spárování ovladače Apple Remote se na Apple TV zobrazí symbol
článku řetězu (

) nad obrázkem dálkového ovladače. Apple TV bude nyní

reagovat pouze na spárovaný ovladač.