Apple TV - Výměna baterie v dálkovém ovladači

background image

Výměna baterie v dálkovém ovladači

Při nízké úrovni nabití baterie v ovladači Apple Remote se na Apple TV objeví
obrázek dálkového ovladače a varovný symbol (·). Baterii vyměňte za novou
baterii typu CR2032.

Přihrádka

pro baterie

Výměna baterie:

1

Pomocí mince otevřete kryt přihrádky pro baterie.

2

Baterii vyjměte.

3

Vložte baterii CR2032 kladným pólem (∂) nahoru.

4

Zavřete kryt přihrádky pro baterie a zajistěte jej pomocí mince.

Důležité: 

Použitou baterii zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy na

ochranu životního prostředí.

background image

24

Kapitola 3

Dívejte se.