Apple TV - Základní funkce dálkového ovladače

background image

Základní funkce dálkového ovladače

Ovladač Apple Remote můžete použít k provedení následujících akcí:

Činnost

Provedete takto

Procházení volbami v nabídce

Použijte tlačítka Nahoru, Dolů, Doleva a Doprava.

Výběr volby z nabídky

Stiskněte tlačítko Vybrat.

Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko Nabídka.

Pozastavení a obnovení přehrávání

Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (’)

Návrat do hlavní nabídky

Podržte tlačítko Nabídka.

Resetování Apple TV

Přidržte současně stisknutá tlačítka Nabídka a
Dolů, dokud na Apple TV nezačne rychle blikat
stavová kontrolka.

Tlačítka Nahoru a Dolů na ovladači Apple Remote neovládají hlasitost na vašem
televizoru ani na receiveru. K nastavení hlasitosti použijte ovladač, který jste
obdrželi spolu s televizorem nebo receiverem.