Apple TV - Zrušení párování Apple TV s dálkovým ovladačem

background image

Zrušení párování Apple TV s dálkovým ovladačem

Jestliže ztratíte ovladač Apple Remote, s nímž jste Apple TV spárovali, můžete
párování Apple TV se ztraceným ovladačem zrušit pomocí jiného ovladače
Apple Remote.

Zrušení párování Apple TV se spárovaným ovladačem:

1

Miřte ovladačem přímo na Apple TV.

2

Po 6 sekund přidržte současně stisknutá tlačítka Nabídka a Doleva.

Případně:

1

V hlavní nabídce Apple TV vyberte Settings.

2

Použijte příkaz General > Remotes > Unpair Apple Remote.
Po úspěšném zrušení párování ztraceného ovladače se na Apple TV zobrazí
symbol přerušeného článku řetězu (

) nad obrázkem dálkového ovladače.

Nyní můžete Apple TV spárovat s jiným ovladačem.

background image

Kapitola 3

Dívejte se.

23

Kapitola 3

Dívejte se.