Apple TV - Nakonfigurování Apple TV

background image

Nakonfigurování Apple TV

Při nastavování Apple TV mějte po ruce název své sítě a heslo (pokud je používáte)
a také váš ovladač Apple Remote. Dbejte na to, aby mezi ovladačem a Apple TV
nebyly žádné překážky. Informace o používání dálkového ovladače viz kapitola 3,
„Dívejte se.“, na stránce 19.

Pokud k připojení použijete:

Â

kabelovou síť Ethernet, Apple TV ji rozpozná automaticky.

Â

bezdrátovou síť, Apple TV vám pomůže s výběrem a nastavením síťového připojení.

Připojení k vaší bezdrátové síti

Apple TV vám pomůže s připojením k vaší bezdrátové síti. Pokud pro přístup k síti
používáte jméno a heslo, mějte je po ruce.

Pomocí ovladače Apple Remote:

1

Vyberte síť ze seznamu. V případě, že je síť skrytá, zadejte její název.

2

Zadejte heslo sítě (pokud je používáte).

Pokud se nepřipojujete prostřednictvím protokolu DHCP, je možné, že budete
muset zadat IP adresu, masku podsítě, adresu směrovače a adresu DNS.

Při připojování k síti postupujte podle pokynů na obrazovce.

background image

Kapitola 2

Nastavte.

17

Kapitola 2

Nastavte.