Apple TV - Připojení k iTunes

background image

Připojení k iTunes

Chcete-li z Apple TV přistupovat k obsahu své knihovny iTunes, musíte mít
v počítači nainstalovány iTunes 10.5 nebo novější. Seznam systémových
požadavků viz „Software a účty“ na stránce 10.

Aktualizace softwaru iTunes

Aktualizujte iTunes na nejnovější verzi:

Â

Na Macu použijte k aktualizaci na nejnovější verzi iTunes funkci Aktualizace
softwaru. Chcete-li použít Aktualizaci softwaru, vyberte příkaz Apple () >
Aktualizace softwaru.

Â

Na počítači s Windows můžete aktualizaci na nejnovější verzi iTunes provést
pomocí nápovědy pro iTunes. Otevřete iTunes a poté vyberte příkaz
Nápověda > Vyhledat aktualizace.

Nastavení Domácího sdílení

Po nastavení síťového připojení je třeba nastavit iTunes a Apple TV tak, aby
spolu sdílely obsah vaší knihovny iTunes. Pomocí funkce Domácí sdílení v iTunes
a na Apple TV můžete sdílet knihovnu iTunes ve všech počítačích připojených
k místní síti, v nichž je Domácí sdílení nastaveno.

background image

18

Kapitola 2

Nastavte.

Nastavení Domácího sdílení v iTunes:

1

Otevřete iTunes v počítači.

2

Vyberte příkaz Pokročilé > Zapnout Domácí sdílení.

3

Zadejte své Apple ID a heslo a poté klikněte na Vytvořit domácí sdílení.

4

Kroky 1 až 3 zopakujte ve všech počítačích, které chcete pro domácí sdílení
používat.

Další informace o iTunes naleznete přímo v iTunes. Otevřete iTunes a použijte
příkaz Nápověda > Nápověda pro iTunes.

Nastavení Domácího sdílení na Apple TV:

1

Na Apple TV vyberte příkaz Settings > Computers.

2

Vyberte volbu Zapnout Domácí sdílení a poté zadejte kombinaci Apple ID
a hesla, kterou jste předtím zadali v počítači.

background image

www.apple.com/support/appletv