Apple TV - Problém? Snadná pomoc.

background image

Problém? Snadná pomoc.

4

background image

26

Kapitola 4

Problém? Snadná pomoc.

Kapitola 4

Problém? Snadná pomoc.

Většinu problémů s Apple TV vyřešíte snadno a rychle, budete-li se řídit radami
v této kapitole. Další tipy a informace o řešení potíží najdete na stránce podpory
Apple TV na adrese www.apple.com/support/appletv.