Apple TV - Obnova Apple TV

background image

Obnova Apple TV

V případě, že Apple TV nereaguje na žádný z předchozích kroků, nebo chcete-li
Apple TV resetovat do výchozích nastavení, můžete obnovit její software.

Chcete-li obnovit Apple TV:
Použijte příkaz Settings > General > Reset a poté vyberte volbu Restore.

Resetování Apple TV může chvíli trvat, buďte proto trpěliví.

Pokud obnova nefunguje nebo pokud Apple TV stále nereaguje, můžete ji
obnovit pomocí iTunes.

Chcete-li obnovit Apple TV pomocí iTunes:

Â

Odpojte napájecí a HDMI kabel a přemístěte Apple TV k počítači.

Â

Připojte k Apple TV zezadu kabel Micro USB (prodává se zvlášť) a druhým
koncem jej zapojte do svého počítače.

Â

Jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecí zdířce na zadní straně
Apple TV a druhý k elektrické zásuvce.

Â

Otevřete v počítači iTunes, v seznamu Zdroj vyberte Apple TV a poté
klikněte na Obnovit.

background image

Kapitola 4

Problém? Snadná pomoc.

33

Kapitola 4

Problém? Snadná pomoc.

Servis a podpora

Další informace o používání Apple TV jsou k dispozici v nápovědě pro iTunes a
na webu. Tato tabulka popisuje, kde naleznete informace o softwaru a službách.

Tématický okruh

Zdroj informací