Apple TV - Reset všech nastavení Apple TV

background image

Reset všech nastavení Apple TV

Veškerá nastavení Apple TV můžete resetovat do výchozích nastavení.

Důležité: 

Poté bude nutné znovu zadat veškeré síťové informace a údaje

o vašem účtu.

Chcete-li resetovat nastavení:
Použijte příkaz Settings > General > Reset > Reset All Settings.

background image

32

Kapitola 4

Problém? Snadná pomoc.

Kapitola 4

Problém? Snadná pomoc.