Apple TV - Apple TV v kostce

background image

Apple TV v kostce

Stavová kontrolka

Přijímač

infračerveného

signálu

£

HDMI port

d

Micro USB port

Optické digitální

zvukové rozhraní

G

Ethernetový port

Napájecí zdířka

background image

Kapitola 1

Zapojte.

9

Kapitola 1

Zapojte.

Přijímač infračerveného signálu
Umožňuje ovládat Apple TV přiloženým ovladačem Apple Remote.

Stavová kontrolka
Při zapínání Apple TV stavová kontrolka pomalu bliká. Po zapnutí svítí stavová
kontrolka trvale. Viz „Stavová kontrolka“ na stránce 27.

Napájecí zdířka
K napájecí zdířce na Apple TV připojte přiložený síťový napájecí kabel.

£

HDMI port
Slouží pro připojení HDMI kabelu spojujícího Apple TV s HDMI portem vašeho
televizoru s vysokým rozlišením.

d

Micro USB port
Používá se pro servis a diagnostiku.

Optické digitální zvukové rozhraní
Slouží pro zasunutí optického digitálního zvukového kabelu (označuje se
také zkratkami S/PDIF nebo TOSLINK), kterým lze Apple TV připojit k receiveru
domácího kina vybavenému optickým digitálním zvukovým vstupem.

G

Ethernetový port
Pokud používáte síť typu Ethernet, připojte ethernetový kabel.

Z

Vestavěná Wi-Fi technologie 802.11n
Umožňuje připojit Apple TV k vaší bezdrátové síti.

background image

10

Kapitola 1

Zapojte.

Kapitola 1

Zapojte.