Apple TV - Nastavení Apple TV

background image

Nastavení Apple TV

Apple TV se připojuje k televizoru přes HDMI port, který přenáší zvuk i obraz.
Než Apple TV nastavíte, prohlédněte si zdířky na zadní straně vašeho televizoru
a ujistěte se, že máte k dispozici správné kabely.

Â

HDMI kabel: Apple TV můžete připojit k HDTV nebo k receiveru domácího kina
vybavenému HDMI portem pomocí HDMI kabelu přenášejícího zvuk i obraz.

Â

Optický zvukový kabel (volitelná výbava): Tento kabel použijte pro připojení
Apple TV k receiveru nebo zvukovému systému.

Důležité: 

Než zapojíte Apple TV do elektrické zásuvky, pozorně si pročtěte tyto

pokyny pro instalaci a bezpečnostní informace v přiloženém Průvodci důležitými
informacemi o Apple TV
.

background image

12

Kapitola 1

Zapojte.

Kapitola 1

Zapojte.

1. krok:

Zapojení kabelů

1

Jeden konec HDMI kabelu připojte zezadu k televizoru.

2

Druhý konec připojte k HDMI portu na zadní straně Apple TV.

3

Chcete-li zvuk přenášet optickým digitálním kabelem, zapojte jej jedním
koncem do zvukového vstupu na vašem receiveru nebo televizoru a druhým
koncem do optického digitálního zvukového rozhraní na zadní straně Apple TV.

Apple TV

Televizor

HDMI port

HDMI port

HDMI kabel

Poznámka:  Vestavěná Wi-Fi technologie 802.11 propojí Apple TV s vaší
bezdrátovou sítí. V případě, že používáte síť typu Ethernet, připojte k ní Apple TV
ethernetovým kabelem.

background image

Kapitola 1

Zapojte.

13

Kapitola 1

Zapojte.

2. krok:

Připojení napájecího kabelu

Jeden konec napájecího kabelu připojte k napájecí zdířce na zadní straně
Apple TV a druhý k elektrické zásuvce.

Napájecí zdířka

Důležité: 

Na Apple TV nepokládejte žádné předměty. Mohly by rušit příjem

bezdrátového signálu. Rovněž nepokládejte Apple TV na jiná elektronická
zařízení ve skříni s audiovizuální technikou.

3. krok:

Zapnutí televizoru a výběr vstupu

Apple TV vám po prvním zapnutí pomůže s výběrem jazyka a sítě. Viz kapitola 2,
„Nastavte.“, na stránce 15.

Vidíte-li po prvním zapnutí Apple TV jen černou obrazovku, zkontrolujte,
zda jste na televizoru navolili tentýž vstup, přes který jste předtím připojili
kabely k televizoru nebo receiveru domácího kina. Viz též kapitola 4, „Problém?
Snadná pomoc.“, na stránce 25. Informace o vstupech vašeho televizoru najdete
v dokumentaci, kterou jste k němu obdrželi.

background image
background image

www.apple.com/support/appletv