Apple TV - Gendanne Apple TV

background image

Gendanne Apple TV

Hvis Apple TV ikke reagerer på nogen af de forrige trin, eller hvis du vil nulstille
Apple TV til standardindstillingerne, kan du gendanne Apple TV-software.

Du gendanner Apple TV på følgende måde:
Vælg Indstillinger > Generelt > Nulstil, og vælg derefter Gendan.

Det kan tage lidt tid at gendanne Apple TV, så du skal have tålmodighed.

Hvis det ikke hjælper at gendanne, eller hvis Apple TV stadig ikke reagerer, kan du
gendanne enheden vha. iTunes:

Du gendanner Apple TV vha. iTunes på følgende måde:

Â

Afmonter strøm- og HDMI-kablerne fra Apple TV, og tag den med hen til
computeren.

Â

Tilslut den ene ende af et micro USB-kabel (sælges separat) på bagsiden af
Apple TV og den anden ende på computeren.

Â

Sæt den ene ende af Apple TV-netledningen i porten til strømforsyning på
bagsiden af Apple TV, og den anden ende i en stikkontakt.

Â

Åbn iTunes på computeren, vælg Apple TV på kildelisten, og klik derefter
på Gendan.

background image

Kapitel 4

Problem? Intet Problem.

33

Kapitel 4

Problem? Intet Problem.

Service og support

Der findes flere oplysninger om brug af Apple TV i iTunes-hjælp og på internettet.
Denne tabel beskriver, hvor du kan få software og serviceoplysninger.

Hvis du vil læse om

Skal du