Apple TV - Vedligeholdelse og rengøring

background image

Vedligeholdelse og rengøring

BEMÆRK: 

Hvis du ikke følger disse instruktioner til vedligeholdelse og

rengøring, risikerer du at beskadige Apple TV eller andre genstande.

Bruge stik og porte

Tving aldrig et stik ind i en port. Se efter evt. forhindringer i porten. Hvis stikket
ikke kan sættes i porten uden besvær, passer de sandsynligvis ikke sammen.
Sørg for, at du bruger det rigtige stik, og hold stikket korrekt i forhold til porten.

Holde Apple TV inden for acceptable temperaturer

Brug kun Apple TV på steder, hvor temperaturen er mellem 0º og 40º C.

Rengøre det ydre af Apple TV

Når du vil rengøre Apple TV, skal du afmontere netledningen og alle kabler. Brug
derefter en blød, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger.
Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler,
sprit, ammoniakholdige midler eller slibemidler til rengøring af Apple TV.

Bortskaffe Apple TV korrekt

Der findes oplysninger om korrekt bortskaffelse af Apple TV og andre
vigtige oplysninger om godkendelser i Apple TV – Vejledning med vigtige
produktoplysninger.

background image

K

K

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

I henhold til loven om ophavsret må dele af eller
hele dette materiale ikke kopieres uden skriftlig
tilladelse fra Apple.

Apple har gjort sig stor umage for at sikre, at
oplysningerne i denne håndbog er korrekte. Apple
er ikke ansvarlig for evt. tryk- og oversættelsesfejl.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Apple-logoet er et varemærke tilhørende Apple
Inc. og registreret i USA og andre lande. Brugen
af Apple-logoet på tastaturet til kommercielle
formål uden skriftlig tilladelse fra Apple Computer
kan krænke varemærkerettighederne samt være
konkurrenceforvridende og i strid med dansk
lovgivning.

Apple, Apple-logoet, AirPlay, Apple TV, iPad,
iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac og Mac OS
er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret
i USA og andre lande.

Apple Store, iCloud og iTunes Store er
servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret
i USA og andre lande.

IOS er et varemærke eller et registreret varemærke
tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges i
henhold til en licensaftale.

Fremstillet i henhold til en licensaftale med
Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” og det
dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories. Fortroligt, ikke offentliggjort
materiale, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

Andre firma- og produktnavne kan være
varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Omtale af tredjeparters produkter har kun
oplysende karakter og skal ikke opfattes som en
anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar
for produkternes funktionsdygtighed.

background image