Apple TV - Fjernbetjeningens funktioner i grundtræk

background image

Fjernbetjeningens funktioner i grundtræk

Du bruger Apple Remote på følgende måde:

Hvis du vil

Skal du

Blade gennem kommandoer på menuer

Trykke på Op, Ned, Venstre eller Højre.

Vælge en kommando på en menu

Trykke på Vælg

Vende tilbage til forrige menu

Trykke på Menu

Genoptage eller sætte den aktuelle

afspilning på pause

Trykke på Afspil/pause (’)

Vende tilbage til hovedmenuen

Holde Menu nede

Nulstille Apple TV

Holde Menu og Ned nede, indtil statuslampen
på Apple TV blinker hurtigt

Op og Ned på Apple Remote justerer ikke lydstyrken på fjernsynet eller
modtageren. Brug den fjernbetjening, der fulgte med fjernsynet eller modtageren,
til at ændre lydstyrken.