Apple TV - Ophæve pardannelsen mellem Apple TV og en fjernbetjening

background image

Ophæve pardannelsen mellem Apple TV og en
fjernbetjening

Hvis du mister den Apple Remote, som er parret med Apple TV, kan du vha. en
hvilken som helst Apple Remote annullere pardannelsen mellem Apple TV og den
mistede fjernbetjening.

Du ophæver pardannelsen mellem Apple TV og en fjernbetjening på
følgende måde:

1

Peg direkte på Apple TV med fjernbetjeningen.

2

Tryk på og hold Menu og Venstre nede i 6 sekunder.

Eller du kan:

1

Vælge Indstillinger på hovedmenuen på Apple TV.

2

Vælge Generelt > Fjernbetjeninger > Annuller pardannelse med Apple Remote.
Når du har annulleret pardannelsen, viser Apple TV symbolet for en brudt
kæde (

) over et billede af en fjernbetjening. Herefter kan du parre Apple TV

med en anden fjernbetjening.

background image

Kapitel 3

Se.

23

Kapitel 3

Se.