Apple TV - Parre Apple TV med en fjernbetjening

background image

Parre Apple TV med en fjernbetjening

Apple Remote arbejder vha. den indbyggede IR-modtager på Apple TV. Du kan
indstille Apple TV til kun at arbejde med den medfølgende fjernbetjening ved at
parre Apple TV og fjernbetjeningen.
Du parrer Apple TV med den medfølgende fjernbetjening på følgende måde:

1

Peg direkte på Apple TV med fjernbetjeningen.

2

Tryk på og hold Menu og Højre nede i 6 sekunder.

background image

22

Kapitel 3

Se.

Kapitel 3

Se.

Eller du kan:

1

Vælge Indstillinger på hovedmenuen på Apple TV.

2

Vælge Generelt > Fjernbetjeninger > Dan par med Apple Remote.

Når du har parret Apple Remote, viser Apple TV symbolet for en kæde (

)

over et billede af en fjernbetjening. Apple TV kan nu kun arbejde med den
fjernbetjening, du har dannet par med.