Apple TV - Udskifte batteriet i fjernbetjeningen

background image

Udskifte batteriet i fjernbetjeningen

Når spændingen på batteriet i Apple Remote bliver lav, viser Apple TV et
billede af en fjernbetjening og et advarselssymbol (·). Udskift batteriet
med et CR2032-batteri.

Batterirum

Du indsætter batteriet igen på følgende måde:

1

Brug en mønt til at fjerne dækslet foran batterirummet.

2

Fjern batteriet.

3

Indsæt et CR2032-batteri med den positive ende (∂) opad.

4

Sæt dækslet på plads igen, og brug en mønt til at stramme det.

Vigtigt: 

Sørg for, at det brugte batteri bliver genbrugt eller destrueret i henhold

til gældende regler.

background image

24

Kapitel 3

Se.