Apple TV - Indstilling af Apple TV

background image

Indstilling af Apple TV

Apple TV sluttes til fjernsynet via en HDMI-port, som både leverer lyd og video.
Før du indstiller Apple TV, skal du se på portene på bagsiden af fjernsynet for at
sikre dig, at du har de rigtige kabler.

Â

Et HDMI-kabel: Du kan slutte Apple TV til et HD-fjernsyn eller en
hjemmebiografmodtager med en HDMI-port vha. et HDMI-kabel til
både video og lyd.

Â

Et optisk digitalt lydkabel (valgfrit) Brug dette kabel, hvis du vil slutte
Apple TV til en lydmodtager.

Vigtigt: 

Før du slutter Apple TV til en stikkontakt, skal du læse alle

instruktionerne til installering og sikkerhedsoplysningerne i den
medfølgende Vejledning med vigtige produktoplysninger.

background image

12

Kapitel 1

Tilslut.

Kapitel 1

Tilslut.

Trin 1:

Tilslutte kablerne

1

Sæt den ene ende af HDMI-kablet i porten på bagsiden af fjernsynet.

2

Sæt den ene ende af kablet i HDMI-porten på bagsiden af Apple TV.

3

Hvis du bruger et optisk digitalt kabel til lyd, skal du sætte den ene ende af kablet
i lydindgangen på modtageren eller fjernsynet og den anden ende i den optiske
digitale lydport på bagsiden af Apple TV.

Apple TV

Fjernsyn

HDMI-port

HDMI-port

HDMI-kabel

Bemærk:  Den indbyggede 802.11 Wi-Fi-teknologi forbinder Apple TV med det
trådløse netværk. Hvis dit netværk er Ethernet-baseret, skal du slutte Apple TV til
netværket via et Ethernet-kabel.

background image

Kapitel 1

Tilslut.

13

Kapitel 1

Tilslut.

Trin 2:

Tilslut netledningen

Sæt den ene ende af netledningen i porten til strømforsyning på bagsiden af
Apple TV og den anden ende i en stikkontakt.

Port til strømforsyning

Vigtigt: 

Anbring ingen genstande oven på Apple TV. Genstande, der anbringes

oven på enheden, kan forstyrre det trådløse signal. Anbring ikke Apple TV oven
på andet elektronisk udstyr i et skab.

Trin 3:

Tænd fjernsynet, og vælg en indgang

Første gang du bruger Apple TV, hjælper enheden dig med at vælge et sprog og
et netværk. Se Kapitel 2, ”Konfigurer.”, på side 15.

Hvis du kun ser en sort skærm, første gang du bruger Apple TV, skal du
kontrollere, at kablerne er tilsluttet den indgang, der er valgt på fjernsynet eller
hjemmebiografmodtageren. Se Kapitel 4, ”Problem? Intet Problem.”, på side 25 og
den dokumentation, der fulgte med fjernsynet, for at læse om indgangene.

background image
background image

www.apple.com/dk/support/appletv