Apple TV - Kast et blik på Apple TV

background image

Kast et blik på Apple TV

Statuslampe

IR-modtager

£

HDMI-port

d

Micro USB-port

Optisk digital lydport

G

Ethernet-port

Port til strømforsyning

background image

Kapitel 1

Tilslut.

9

Kapitel 1

Tilslut.

IR-modtager
Bruges sammen med den medfølgende Apple Remote til betjening af Apple TV.
Statuslampe
Statuslampen blinker langsomt, når Apple TV starter. Når Apple TV er tændt, lyser
statuslampen. Se ”Statuslampe” på side 27.

Port til strømforsyning
Sæt den medfølgende netledning i porten til strømforsyning på Apple TV.

£

HDMI-port
Slut Apple TV til HDMI-porten på et HD-fjernsyn vha. et HDMI-kabel.

d

Micro USB-port
Til service og diagnosticering.
Optisk digital lydport
Slut Apple TV til en hjemmebiografmodtager med en optisk digital lydport vha. et
optisk digitalt lydkabel (kaldes også et S/PDIF- eller TOSLINK-kabel).

G

Ethernet-port
Hvis netværket er Ethernet-baseret, skal du tilslutte et Ethernet-kabel.

Z

Indbygget 802.11n Wi-Fi-teknologi
Slut Apple TV til det trådløse netværk.

background image

10

Kapitel 1

Tilslut.

Kapitel 1

Tilslut.