Βοήθεια Apple TV

background image

Ο παρών οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που

θα χρειαστείτε για τη διαμόρφωση και την έναρξη

χρήσης του Apple TV.