Apple TV - Apple TV:n ja kaukosäätimen pariasetuksen purkaminen

background image

Apple TV:n ja kaukosäätimen pariasetuksen purkaminen

Jos kadotat Apple Remote -kaukosäätimen, joka on asetettu pariksi Apple TV:n
kanssa, voit purkaa Apple TV:n ja kadonneen kaukosäätimen pariasetuksen
toisella Apple Remote -kaukosäätimellä.

Apple TV:n ja kaukosäätimen pariasetuksen purkaminen:

1

Pidä kaukosäädin suunnattuna suoraan Apple TV:tä kohti.

2

Pidä Menu- ja Vasen-painikkeita painettuina 6 sekunnin ajan.

Vaihtoehto:

1

Valitse Apple TV:n päävalikosta Asetukset.

2

Valitse Yleiset > Kaukosäätimet > Poista pari Apple Remotesta.
Kun parinmuodostus kadonneen kaukosäätimen kanssa puretaan, Apple TV
näyttää katkenneen ketjusymbolin (

) kaukosäätimen kuvan yläpuolella. Voit

nyt muodostaa parin Apple TV:stä ja toisesta Apple Remote -kaukosäätimestä.

background image

Luku 3

Katso.

23

Luku 3

Katso.