Apple TV - Kaukosäätimen perustoiminnot

background image

Kaukosäätimen perustoiminnot

Apple Remote-kaukosäädintä käytetään seuraavasti:

Toiminto

Tee näin

Valikkovaihtoehtojen selaaminen

Paina Ylös, Alas, Vasen tai Oikea

Asetuksen valitseminen valikosta

Paina Valitse

Palaaminen edelliseen valikkoon

Paina Menu

Meneillään olevan toiston keskeyttäminen

tai jatkaminen

Paina toisto/tauko (’)

Palaaminen päävalikkoon

Pidä Menu-painiketta painettuna

Apple TV:n nollaaminen

Pidä Menu- ja Alas-painikkeita painettuna,
kunnes Apple TV:n merkkivalo vilkkuu nopeasti

Apple Remote -kaukosäätimen Ylös- ja Alas-painikkeilla ei voida säätää television
tai vahvistimen äänenvoimakkuutta. Hallitse äänenvoimakkuutta television tai
vahvistimen mukana tulleella kaukosäätimellä.