Apple TV - Parin muodostaminen Apple TV:stä ja kaukosäätimestä

background image

Parin muodostaminen Apple TV:stä ja kaukosäätimestä

Apple Remote -kaukosäädin toimii Apple TV:n sisäisen infrapunavastaanottimen
kanssa. Aseta Apple TV:n toimimaan vain mukana tulevan kaukosäätimen kanssa
muodostamalla pari Apple TV:stä ja kaukosäätimestä.
Parin muodostaminen Apple TV:stä ja mukana tulevasta kaukosäätimestä:

1

Pidä kaukosäädin suunnattuna suoraan Apple TV:tä kohti.

2

Pidä Menu- ja Oikea-painikkeita painettuina 6 sekunnin ajan.

background image

22

Luku 3

Katso.

Luku 3

Katso.

Vaihtoehto:

1

Valitse Apple TV:n päävalikosta Asetukset.

2

Valitse Yleiset > Kaukosäätimet > Muodosta pari Apple Remotesta.

Kun pari on muodostettu Apple Remote -kaukosäätimen kanssa, Apple TV näyttää
ketjusymbolin (

) kaukosäätimen kuvan yläpuolella. Apple TV toimii nyt vain sen

pariksi asetetun kaukosäätimen kanssa.