Apple TV - Hoito ja puhdistaminen

background image

Hoito ja puhdistaminen

HUOMAA: 

Näiden hoito- ja puhdistusohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa

Apple TV:n tai muun omaisuuden vahingoittumisen.

Liittimien ja porttien käyttäminen

Älä työnnä liitintä porttiin väkisin. Tarkista, ettei portissa ole esteitä. Jos liitintä on
hankala saada porttiin, se on luultavasti vääränlainen.
Varmista, että liitin sopii porttiin ja että se on oikeassa asennossa porttiin nähden.

Apple TV:n lämpötilan pitäminen sopivana

Käytä Apple TV:tä paikassa, jossa lämpötila on aina välillä 0–40 ºC.

Apple TV:n ulkopinnan pitäminen puhtaana

Kun haluat puhdistaa Apple TV:n, irrota virtajohto ja kaikki kaapelit. Käytä
sitten pehmeää, nukkaamatonta liinaa. Varo, ettei aukkoihin pääse kosteutta.
Älä käytä Apple TV:n puhdistamiseen ikkunanpuhdistusaineita, siivousaineita,
aerosolisuihkeita, liuottimia, alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.

Apple TV:n asianmukainen hävittäminen

Tietoja Apple TV:n asianmukaisesta hävittämisestä ja muita tärkeitä
vaatimustenmukaisuustietoja on Apple TV:n tärkeitä tuotetietoja -oppaassa.

background image

K

K

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien suojaama
eikä sitä saa kopioida kokonaisuudessaan tai
osittain ilman Applen antamaa kirjallista lupaa.

Tämän oppaan sisältämien tietojen oikeellisuus
on pyritty varmistamaan kaikin tavoin. Apple ei
vastaa paino- tai lyöntivirheistä.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Apple-logo on Apple Inc:n Yhdysvalloissa
ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.
Näppäimistön Apple-logon (Optio-A) käyttäminen
kaupallisiin tarkoituksiin ilman Applen etukäteen
antamaa kirjallista lupaa voidaan tulkita
tavaramerkkirikkomukseksi sekä lainvastaiseksi
epäreiluksi kilpailuksi.

Apple, Apple-logo, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone,
iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac ja Mac OS ovat
Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple Store, iCloud ja iTunes Store ovat Apple
Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä
palvelumerkkejä.

IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa, ja
sitä käytetään lisenssin nojalla.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Luottamuksellista julkaisematonta sisältöä,
© 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.

Muut mainitut tuotteiden ja yritysten nimet
saattavat olla yritystensä tavaramerkkejä. Muiden
valmistajien tuotteiden mainitseminen tapahtuu
yksinomaan tiedonvälitystarkoituksessa eikä
merkitse tukea tai suositusta. Apple ei vastaa
näiden tuotteiden toiminnasta tai käytöstä.

background image