Apple TV - Vianmääritys

background image

Vianmääritys

Jos sinulla on Apple TV:hen liittyvä ongelma, siihen on yleensä olemassa nopea ja
helppo ratkaisu.

Ensimmäiset toimenpiteet

Jos Apple TV ei reagoi, varmista ensin seuraavat:

Â

Apple TV:n ja television välillä olevat kaapelit on painettu kunnolla liitäntöihin.

Â

Apple TV:n ja television virtajohdot on liitetty kunnolla toimivaan
virtalähteeseen.

Â

Televisio on kytketty päälle ja signaalin tulo on asetettu oikein.

Â

Apple TV on yhdistetty verkkoon. Valitse Asetukset > Yleiset > Verkko ja tarkista,
onko Apple TV:llä IP-osoitetta.

Â

Verkko- ja internet-yhteydet ovat käytössä ja toimivat ongelmitta.

Jos ongelma ei ratkea, yritä nollata laitteisto irrottamalla Apple TV:n, television,
langattoman verkkolaitteiston tai tukiaseman ja reitittimen virtapistokkeet
pistorasiasta. Odota 30 sekuntia ja liitä kaikki uudelleen.

background image

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

27

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

Merkkivalo

Apple TV:n etupuolella oleva merkkivalo kertoo Apple TV:n tilan.

Jos Apple TV

Merkkivalo

on päällä

palaa

on pois päältä tai valmiustilassa

ei pala

käynnistyy

vilkkuu hitaasti

toteuttaa kaukosäätimeltä saamaansa

komentoa

välähtää kerran

hylkää kaukosäätimeltä saamansa
komennon
(olet muodostanut parin
Apple TV:stä ja kaukosäätimestä, mutta
käytät toista kaukosäädintä)

välähtää kolme kertaa

on ongelmatilassa

vilkkuu nopeasti.

Jatkotoimenpiteet

Jos Apple TV ei reagoi edellisiin toimenpiteisiin, yritä seuraavia.

Jos ääni ei kuulu

Â

Jos Apple TV on yhdistetty vahvistimeen, varmista, että vahvistin on päällä.

Â

Varmista, että televisiossa tai vahvistimessa on valittuna se signaalin tulo, johon
äänikaapeli on liitetty. Katso lisätietoja vahvistimen mukana tulleista ohjeista.

Â

Varmista, että television tai vahvistimen äänenvoimakkuus on riittävä ja ettei
ääntä ole mykistetty.

background image

28

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

Â

Varmista, että käytät oikeaa äänikaapelia ja että se on kiinnitetty kunnolla
Apple TV:n ja television tai vahvistimen liitäntöihin.

Â

Jos käytät äänelle HDMI-porttia, varmista, että televisio tukee ääntä HDMI-
portista. Joidenkin vanhempien televisioiden HDMI-portit tukevat vain
videosignaalia.

Jos television kaiuttimista kuuluu häiriöääniä

Â

Jos televisio tai kaiuttimet tukevat Dolby Digital -ääntä, varmista että Dolby
Digital ulos -asetus on oikea televisiolle ja kaiuttimille. Valitse Apple TV:ssä
Asetukset > Ääni ja video > Dolby Digital ja Päällä tai Pois.

Jos sinulla on vaikeuksia näyttää iOS-laitteen sisältöä AirPlayn avulla

Â

Mene Apple TV:ssä kohtaan Asetukset > AirPlay ja varmista, että AirPlay
on käytössä.

Â

Varmista, että iOS-laite ja Apple TV ovat samassa Wi-Fi-verkossa.

Â

Varmista, että iOS-laitteen käyttöjärjestelmä on iOS 4.3 tai uudempi.

Â

Jos yrität näyttää iOS-laitteen näytön Apple TV:ssä AirPlay-peilauksen avulla,
varmista, että laite tukee tätä ominaisuutta.

Jos Apple TV ei toista kuva-albumeja tai kuvaesityksiä

Â

Varmista, että kuvakirjastossa tai tietokoneen kansiossa on kuvia.

Â

Varmista, että kotijako on otettu käyttöön Apple TV:ssä ja käyttämässäsi
tietokoneessa. Katso ”Yhdistäminen iTunesiin” sivulla 17.

Â

Varmista, että kuvat, jotka haluat jakaa, on valittu. Valitse iTunesissa
Lisäasetukset > ”Valitse jaettavat kuvat” ja valitse kuvat, jotka haluat jakaa.

background image

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

29

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

Â

Varmista, että Apple TV ja tietokone ovat samassa lähiverkossa.

Â

Varmista, että Apple TV ja tietokone käyttävät samaa kotijakotiliä.

Jos iTunes-kirjasto ei näy Apple TV:n Tietokoneet-luettelossa

Â

Varmista, että Apple TV ja tietokone ovat samassa lähiverkossa.

Â

Varmista, että Apple TV ja iTunes käyttävät samaa tilin nimeä ja salasanaa.

Jos kaukosäädin ei toimi

Â

Suuntaa kaukosäädin suoraan Apple TV:tä kohti.

Â

Jos olet muodostanut parin Apple TV:stä ja Apple Remote -kaukosäätimestä,
varmista, että käytät pariksi asetettua kaukosäädintä.

Â

Jos Apple TV:n merkkivalo välähtää kerran, kun painat sen pariksi asetetun
kaukosäätimen painiketta, ongelma ei johdu kaukosäätimestä. Katso ”Jos kuva
näkyy, mutta Apple TV ei reagoi” sivulla 31.

Â

Jos käytät muuta kuin pariksi asetettua kaukosäädintä, Apple TV:n merkkivalo
välähtää kolme kertaa.

Â

Jos olet muodostanut parin Apple TV:stä ja Apple Remote -kaukosäätimestä,
etkä löydä pariksi asetettua kaukosäädintä, voit asettaa Apple TV:n toimimaan
minkä tahansa Apple Remote -kaukosäätimen kanssa pitämällä toisen
kaukosäätimen Menu- ja Vasen-painikkeita painettuina 6 sekunnin ajan.

Â

Varmista, että Apple TV:n edessä ei ole estettä.

Â

Jos Apple TV näyttää kaukosäätimen kuvan ja varoitussymbolin (·),
kaukosäätimen paristo on vaihdettava. Katso ”Kaukosäätimen pariston
vaihtaminen” sivulla 23.

background image

30

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

Jos Apple TV ei pääse verkkoon

Â

Tarkista mahdolliset esteet ja vaihda tukiaseman tai Apple TV:n paikkaa.

Â

Jos verkko on suojattu, varmista, että olet syöttänyt oikean salasanan.

Â

Jos verkko on suojattu, ota suojaus tilapäisesti pois käytöstä tukiaseman
asetuksissa ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.

Â

Tarkista Apple TV:n käyttämä IP-osoite. Jos sen alku on 169.x.x.x, reitittimen
tai tukiaseman määritykset ovat ehkä virheelliset. Tarkista, onko DHCP-yhteys
käytettävissä tai määritä Apple TV:n IP-osoite manuaalisesti.

Â

Apple TV ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon, jonka nimessä tai salasanassa on
laajennettuja ASCII-merkkejä tai kaksitavuisia (Unicode) merkkejä (esimerkiksi
japanin, korean tai kiinan kirjoitusmerkkejä).

Jos television kuva on sumea tai kuva ei näy

Â

Varmista, että teräväpiirtotelevisio tukee kuvaa, jonka tarkkuus on 720p tai 1080p.

Â

Varmista, että käytät oikeaa HDMI-kaapelia ja että se on kiinnitetty kunnolla
Apple TV:n ja television liitäntöihin.

Â

Varmista, että television tuloasetus vastaa sitä porttia, johon HDMI-kaapeli on
liitetty. Katso tietoja television mukana tulleista ohjeista.

background image

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

31

Luku 4

Ongelma? Ei hätää.

Jos kuva näkyy, mutta Apple TV ei reagoi

Â

Palaa Apple TV:n päävalikkoon pitämällä Apple Remote -kaukosäätimen Menu-
painiketta painettuna.

Â

Varmista, että televisio on kytketty päälle ja että se toimii moitteettomasti.
Katso tietoja television mukana tulleista ohjeista.

Â

Jos olet muodostanut parin Apple Remote -kaukosäätimestä ja Apple TV:stä,
varmista, että käytät pariksi asetettua kaukosäädintä. Katso ”Parin
muodostaminen Apple TV:stä ja kaukosäätimestä” sivulla 21.

Â

Nollaa Apple TV jollakin seuraavista tavoista:

Â

Pidä Apple Remote -kaukosäätimen Menu- ja Alas-painikkeita painettuna,
kunnes Apple TV:n merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Â

Irrota Apple TV pistorasiasta, odota viisi sekuntia ja liitä se takaisin.