Apple TV - Apple TV yhdellä silmäyksellä

background image

Apple TV yhdellä silmäyksellä

Merkkivalo

Infrapunavastaanotin

£

HDMI-portti

d

Mikro-USB-portti

Optinen digitaaliääniportti

G

Ethernet-portti

Virtaliitäntä

background image

Luku 1

Yhdistä.

9

Luku 1

Yhdistä.

Infrapunavastaanotin
Tämän kautta voit hallita Apple TV:tä käyttäen mukana tulevaa Apple Remote
-kaukosäädintä.
Merkkivalo
Merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun Apple TV käynnistyy. Kun Apple TV on päällä,
merkkivalo palaa. Katso ”Merkkivalo” sivulla 27.

Virtaliitäntä
Liitä mukana tuleva virtajohto Apple TV:n virtaliitäntään.

£

HDMI-portti
Liitä Apple TV HDMI-kaapelilla teräväpiirtotelevision HDMI-porttiin.

d

Mikro-USB-portti
Huoltoa ja vianmääritystä varten.
Optinen digitaalisen äänen portti
Liitä Apple TV kotiteatterivahvistimeen, jossa on optinen digitaalinen ääniportti,
käyttäen optista digitaalista äänikaapelia (kutsutaan myös nimellä S/PDIF
tai TOSLINK).

G

Ethernet-portti
Jos käytät Ethernet-verkkoa, liitä Ethernet-kaapeli.

Z

Sisäinen 802.11n Wi-Fi -tekniikka
Yhdistä Apple TV langattomaan verkkoosi.

background image

10

Luku 1

Yhdistä.

Luku 1

Yhdistä.