Apple TV - Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának megszüntetése

background image

Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának megszüntetése:

1

Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az Apple TV készülékre.

2

Tartsa nyomva 6 másodpercig a Menu és a Balra gombot

Vagy:

1

Válassza az Apple TV főmenüjében a Settings lehetőséget.

2

Válassza a General > Remotes > Unpair Apple Remote lehetőséget.
Amikor sikeresen megszünteti az elveszett távvezérlő párosítását, az Apple TV
egy megszakadt lánc szimbólumot (

) jelenít meg egy távvezérlő képe felett.

Az Apple TV most már párosítható más távvezérlővel.

background image

Fejezet 3

Használat.

23

Fejezet 3

Használat.