Apple TV - Az Apple TV párosítása egy távvezérlővel

background image

Az Apple TV párosítása egy távvezérlővel

Az Apple Remote az Apple TV beépített infravörös vevőjével működik. Az
Apple TV és a távvezérlő párosításával beállíthatja, hogy az Apple TV csak a
mellékelt távvezérlővel működjön.
Az Apple TV és a mellékelt távvezérlő párosítása:

1

Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az Apple TV készülékre.

2

Tartsa nyomva 6 másodpercig a Menu és a Jobbra gombot

background image

22

Fejezet 3

Használat.

Fejezet 3

Használat.

Vagy:

1

Válassza az Apple TV főmenüjében a Settings lehetőséget.

2

Válassza a General > Remotes > Pair Apple Remote lehetőséget.

Az Apple Remote sikeres párosításakor az Apple TV egy láncszimbólumot (

)

jelenít meg egy távvezérlő képe felett. Az Apple TV ezentúl csak a párosított
távvezérlővel működik.

Az Apple TV és egy távvezérlő párosításának
megszüntetése

Ha elveszíti az Apple TV készülékkel párosított Apple Remote távvezérlőt,
bármely Apple Remote használatával megszüntetheti az Apple TV és az
elveszett távvezérlő párosítását.