Apple TV - De Apple TV in één oogopslag

background image

De Apple TV in één oogopslag

Statuslampje

Infraroodontvanger

£

HDMI-poort

d

Micro-USB-poort

Optische digitale geluidspoort

G

Ethernet-poort

Poort voor netsnoer

background image

Hoofdstuk 1

Aansluiten.

9

Hoofdstuk 1

Aansluiten.

Infraroodontvanger
Via deze ontvanger kunt u met de meegeleverde Apple Remote uw Apple TV
bedienen.
Statuslampje
Het statuslampje knippert langzaam wanneer de Apple TV wordt ingeschakeld.
Zodra de Apple TV is ingeschakeld, brandt het lampje zonder te knipperen. Zie
“Statuslampje” op pagina 27.

Poort voor netsnoer
Op deze poort sluit u het meegeleverde netsnoer aan.

£

HDMI-poort
Met een HDMI-kabel sluit u de Apple TV aan op de HDMI-poort van een HD-televisie.

d

Micro-USB-poort
Deze poort is bedoeld voor diagnose en onderhoud.
Optische digitale geluidspoort
Via deze poort sluit u de Apple TV aan op de ontvanger van een
thuisbioscoopsysteem die een optische digitale geluidspoort heeft. Gebruik hiervoor
een optische digitale geluidskabel (ook wel S/PDIF- of TOSLINK-kabel genoemd).

G

Ethernet-poort
Als u een Ethernet-netwerk hebt, sluit u de Ethernet-kabel op deze poort aan.

Z

Ingebouwde 802.11n Wi-Fi-technologie
Via deze voorziening maakt de Apple TV verbinding met uw draadloze netwerk.

background image

10

Hoofdstuk 1

Aansluiten.

Hoofdstuk 1

Aansluiten.