Apple TV - De Apple TV installeren

background image

De Apple TV installeren

U sluit de Apple TV aan op uw televisie via een HDMI-poort (voor zowel beeld als
geluid). Voordat u de Apple TV installeert, moet u controleren welke poorten zich
aan de achterzijde van uw televisie bevinden zodat u de juiste kabels gebruikt.

Â

Een HDMI-kabel: U kunt de Apple TV aansluiten op een HD-televisie of op de
ontvanger van een thuisbioscoopsysteem met een HDMI-poort. U gebruikt
hiervoor een HDMI-kabel voor zowel beeld als geluid.

Â

Een optische digitale geluidskabel (optioneel): Met deze kabel kunt u Apple TV op
een audio-ontvanger aansluiten.

Belangrijk:

Voordat u de Apple TV op een stopcontact aansluit, dient u

eerst zorgvuldig alle installatie-instructies hierna door te lezen evenals
de veiligheidsinformatie in de meegeleverde handleiding, Belangrijke
productinformatie
voor de Apple TV.

background image

12

Hoofdstuk 1

Aansluiten.

Hoofdstuk 1

Aansluiten.

Stap 1:

De kabels aansluiten

1

Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel op de poort aan de achterzijde van de
tv aan.

2

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de HDMI-poort aan de achterzijde
van de Apple TV.

3

Als u voor het geluid een optische digitale geluidskabel gebruikt, sluit u het ene
uiteinde van de kabel aan op de geluidsinvoerpoort van de ontvanger of televisie
en het andere uiteinde op de optische digitale geluidspoort aan de achterzijde
van de Apple TV.

Apple TV

Televisie

HDMI-poort

HDMI-poort

HDMI-kabel

Opmerking: Dankzij de ingebouwde 802.11 Wi-Fi-voorziening kunt u met de
Apple TV verbinding maken met uw draadloze netwerk. Als u een
Ethernet-netwerk hebt, sluit u de Apple TV met een Ethernet-kabel op het
netwerk aan.

background image

Hoofdstuk 1

Aansluiten.

13

Hoofdstuk 1

Aansluiten.

Stap 2:

Het netsnoer aansluiten

Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de poort voor het netsnoer aan de
achterzijde van de Apple TV en steek het andere uiteinde in een stopcontact.

Poort voor netsnoer

Belangrijk:

Plaats geen voorwerpen op de Apple TV. Hierdoor kan het draadloze

signaal namelijk verstoord raken. Zet de Apple TV niet op andere elektronische
apparatuur in een tv-kast.

Stap 3:

De televisie aanzetten en de juiste ingang selecteren

Als u de Apple TV voor de eerste keer aanzet, moet u een taal en netwerk
selecteren. Zie Hoofdstuk 2, “Configureren.” op pagina 15.

Als u bij het eerste gebruik van de Apple TV een zwart scherm ziet, moet
u controleren of de instelling voor de ingang die u op de televisie hebt
geselecteerd, overeenkomt met de ingang op de televisie of de ontvanger van
het thuisbioscoopsysteem waar de kabels op zijn aangesloten. Zie Hoofdstuk 4,
“Problemen? Geen probleem!” op pagina 25 en de documentatie die u bij uw
televisie hebt ontvangen voor informatie over de verschillende ingangen.

background image
background image

www.apple.com/nl/support/appletv