Apple TV - Uw Apple TV configureren

background image

Uw Apple TV configureren

Zorg ervoor dat u de naam en het wachtwoord van uw netwerk (indien van
toepassing) en de Apple Remote bij de hand hebt wanneer u de Apple TV wilt
configureren. Zorg ervoor dat zich tussen de afstandsbediening en de Apple TV
geen obstakels bevinden. Zie Hoofdstuk 3, “Kijken.” op pagina 19 voor informatie
over het gebruik van de afstandsbediening.

Configuratie-opties:

Â

Als u verbinding maakt via een bekabeld Ethernet-netwerk, wordt het netwerk
automatisch door de Apple TV gedetecteerd.

Â

Als u verbinding maakt via een draadloos netwerk, helpt de AppleTV u bij het
selecteren en configureren van uw netwerkverbinding.

Verbinding maken met uw draadloze netwerk

De Apple TV helpt u bij het maken van verbinding met uw draadloze netwerk.
Als het netwerk met een naam en wachtwoord is beveiligd, moet u zorgen dat u
deze gegevens bij de hand hebt.

Met de Apple Remote kunt u het volgende doen:

1

Uw netwerk in de lijst selecteren of de naam van het netwerk opgeven indien het
netwerk niet wordt weergegeven.

2

Het wachtwoord van uw draadloze netwerk opgeven (indien van toepassing).

background image

Hoofdstuk 2

Configureren.

17

Hoofdstuk 2

Configureren.

Als u niet via DHCP verbinding maakt, moet u mogelijk uw IP-adres,
subnetmasker, router- en DNS-adres opgeven.

Om de netwerkverbinding te voltooien, volgt u de instructies op het scherm.