Apple TV - De Apple TV met een afstandsbediening koppelen

background image

De Apple TV met een afstandsbediening koppelen

De Apple Remote werkt via de ingebouwde infraroodontvanger op de Apple TV.
Als u wilt dat de Apple TV alleen op de meegeleverde Apple Remote reageert,
koppelt u deze afstandsbediening met de Apple TV .
De Apple TV met de meegeleverde Apple Remote koppelen:

1

Richt de afstandsbediening direct op de Apple TV.

2

Houd de menuknop en de Rechts-knop zes seconden ingedrukt.

background image

22

Hoofdstuk 3

Kijken.

Hoofdstuk 3

Kijken.

U kunt ook het volgende doen:

1

Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu van de Apple TV.

2

Selecteer 'Algemeen' > 'Afstandsbedieningen' > 'Koppel Apple Remote'.

Wanneer de Apple Remote met de Apple TV is gekoppeld, geeft de Apple TV
het symbool van een schakelketting weer (

) boven een afbeelding van

een afstandsbediening. De Apple TV werkt nu alleen met de gekoppelde
afstandsbediening.