Apple TV - De batterij van de afstandsbediening vervangen

background image

De batterij van de afstandsbediening vervangen

Wanneer de batterij van de Apple Remote bijna leeg is, geeft de Apple TV een
afbeelding van een afstandsbediening met een waarschuwingssymbool (·) weer.
In dit geval moet u de batterij vervangen. Gebruik hiervoor een CR2032-batterij.

Batterijhouder

De batterij vervangen:

1

Verwijder het klepje van de batterijhouder met behulp van een muntstuk.

2

Verwijder de batterij.

3

Plaats een nieuwe CR2032-batterij met de positieve pool (∂) naar boven.

4

Plaats het klepje van de batterijhouder terug en draai dit met behulp van een
muntstuk weer vast.

Belangrijk:

U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of

regelgeving van gebruikte batterijen ontdoen.

background image

24

Hoofdstuk 3

Kijken.