Apple TV - De koppeling met de afstandsbediening opheffen

background image

De koppeling met de afstandsbediening opheffen

Als u de met de Apple TV gekoppelde Apple Remote kwijtraakt, kunt u met
behulp van een andere Apple Remote de koppeling opheffen.

De koppeling tussen de Apple TV en een afstandsbediening opheffen:

1

Richt de afstandsbediening direct op de Apple TV.

2

Houd de menuknop en de Links-knop zes seconden ingedrukt.

U kunt ook het volgende doen:

1

Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu van de Apple TV.

2

Selecteer 'Algemeen' > 'Afstandsbedieningen' > 'Koppel Apple Remote los'.
Zodra de koppeling met de afstandsbediening is opgeheven, geeft de Apple TV
het symbool van een verbroken schakelketting weer (

) boven een afbeelding

van een afstandsbediening. U kunt de Apple TV vervolgens met een andere
afstandsbediening koppelen.

background image

Hoofdstuk 3

Kijken.

23

Hoofdstuk 3

Kijken.