Apple TV - De Apple TV onderhouden en reinigen

background image

De Apple TV onderhouden en reinigen

ATTENTIE:

Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot

beschadiging van de Apple TV of andere apparaten.

Connectors en poorten gebruiken

Probeer nooit een connector in een poort te duwen als deze niet lijkt te passen.
Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd door een voorwerp. Als de
connector niet past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Zorg ervoor
dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de connector op de juiste
manier in de poort steekt.

De juiste temperaturen voor de Apple TV

Gebruik de Apple TV in een omgeving waar de temperatuur tussen de
0 en 40 ºC ligt.

background image

Hoofdstuk 4

Problemen? Geen probleem!

35

Hoofdstuk 4

Problemen? Geen probleem!

De buitenkant van de Apple TV reinigen

Koppel het netsnoer en alle andere kabels van de Apple TV los. Gebruik een
zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt.
Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol,
ammoniak of schuurmiddelen om de Apple TV te reinigen.

De Apple TV weggooien

Voor informatie over het weggooien van uw Apple TV en voor belangrijke
informatie over regelgeving raadpleegt u de handleiding Belangrijke
productinformatie
voor de Apple TV.

background image

K

K

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Volgens de auteursrechtelijke bepalingen
mag deze handleiding niet zonder schriftelijke
toestemming van Apple geheel of gedeeltelijk
worden gekopieerd.

Deze handleiding is met uiterste zorg
samengesteld. Apple aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Het Apple logo is een handelsmerk van Apple
Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten
en andere landen. Gebruik van het via het
toetsenbord op te roepen Apple logo (Option +
Shift + K) voor commerciële doeleinden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Apple kan worden beschouwd als inbreuk op het
handelsmerk en oneerlijke concurrentie en is als
zodanig een overtreding van toepasbare wetten
van de Verenigde Staten.

Apple, het Apple logo, AirPlay, Apple TV, iPad,
iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac en
Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., die
zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen.

Apple Store, iCloud en iTunes Store zijn
dienstmerken van Apple Inc., die zijn
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere
landen.

IOS is een handelsmerk of geregistreerd
handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en
andere landen en wordt gebruikt onder licentie.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” en het dubbele D-symbool
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Confidential Unpublished Works, © 1992-
1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten
voorbehouden.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs-
of productnamen kunnen handelsmerken van
de desbetreffende bedrijven zijn. Producten van
andere fabrikanten worden alleen genoemd
ter informatie. Dit betekent niet dat deze
producten worden aanbevolen of door Apple
zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de
betrouwbaarheid van deze producten.