Apple TV - Velkommen. Du ser på Apple TV.

background image

Velkommen. Du ser på Apple TV.

background image
background image

3

Innhold

Innhold

Kapittel 1: Koble til.

7 I esken

8 Oversikt over Apple TV

10 Hva du trenger
11 Klargjøring av Apple TV

Kapittel 2: Konfigurer.

16 Konfigurere Apple TV
17 Koble til iTunes

Kapittel 3: Se.

20 Bruke Apple Remote-fjernkontrollen
21 Grunnleggende fjernkontrollfunksjoner
21 Sammenkoble Apple TV med en fjernkontroll
22 Fjerne sammenkoblingen mellom Apple TV og en fjernkontroll
23 Bytte ut batteriet i fjernkontrollen
24 Leie filmer og kjøpe TV-programmer

background image

4

Innhold

Kapittel 4: Problemer? Ikke noe problem.

26 Problemløsing
32 Nullstille alle innstillingene på Apple TV
32 Gjenopprette Apple TV
33 Service og support
33 Serienummer og modellnummer
34 Vedlikehold og rengjøring

background image

www.apple.com/no/support/appletv