Apple TV - I esken

background image

I esken

Strømkabel

Apple Remote-fjernkontroll

Merk:  Strømkabelen kan se forskjellig ut fra den som er avbildet her.

background image

8

Kapittel 1

Koble til.

Kapittel 1

Koble til.