Apple TV - Klargjøring av Apple TV

background image

Klargjøring av Apple TV

Apple TV kobles til TV-en via en HDMI-port, som leverer både lyd og video. Se
på portene på baksiden av TV-en før klargjøring, slik at du er sikker på at du har
kablene du trenger:

Â

En HDMI-kabel:  Du kan koble Apple TV til en HD-TV eller en
hjemmekinoforsterker som har HDMI-port, ved hjelp av en HDMI-kabel for både
video og lyd.

Â

En optisk digital lydkabel (valgfritt):  Bruk denne kabelen hvis du vil koble
Apple TV til en forsterker for lyd.

Viktig: 

Før du kobler Apple TV til strømnettet, må du lese nøye gjennom disse

installeringsinstruksjonene og sikkerhetsinformasjonen som står beskrevet i
Apple TV Viktig produktinformasjon som følger med.

background image

12

Kapittel 1

Koble til.

Kapittel 1

Koble til.

Trinn 1:

Tilkobling av kabler

1

Koble til den ene enden av HDMI-kabelen på baksiden av TV-en.

2

Koble den andre enden til HDMI-porten på baksiden av Apple TV.

3

Hvis du bruker en optisk, digital lydkabel for overføring av lyd, kobler du den ene
enden til lydinngangen på forsterkeren eller TV-en og den andre enden til den
optiske, digitale lydporten på baksiden av Apple TV.

Apple TV

TV

HDMI-port

HDMI-port

HDMI-kabel

Merk:  Den innebygde 802.11 Wi-Fi-teknologien kobler Apple TV til det trådløse
nettverket. Hvis nettverket er Ethernet-basert, må du koble Apple TV til nettverket
ved hjelp av en Ethernet-kabel.

background image

Kapittel 1

Koble til.

13

Kapittel 1

Koble til.

Trinn 2:

Tilkobling av strømkabelen

Koble den ene enden av en strømkabel til strøminntaket på baksiden på Apple TV
og den andre enden til en strømkontakt.

Strøminntak

Viktig: 

Ikke sett noe oppå Apple TV. Hvis du plasserer noe oppå Apple TV, kan det

forstyrre den trådløse overføringen. Ikke plasser Apple TV oppå annet elektronisk
utstyr i et medieskap.

Trinn 3:

Slå på TV-en, og velg riktig inngang

Første gang du bruker Apple TV, får du hjelp til å velge språk og et nettverk. Les
Chapter 2, ”Konfigurer.” on page 15.

Hvis skjermen er svart første gang du bruker Apple TV, kontrollerer du at
inngangen du har valgt på TV-en, er den samme som du har koblet kablene til på
TV-en eller forsterkeren. Les Chapter 4, ”Problemer? Ikke noe problem.” on page 25,
og les mer informasjon om innganger i dokumentasjonen som fulgte med TV-en.

background image
background image

www.apple.com/no/support/appletv