Apple TV - Konfigurere Apple TV

background image

Konfigurere Apple TV

Ha nettverksnavnet, nettverkspassordet (hvis du har et) og Apple Remote-
fjernkontrollen for hånden når du konfigurerer Apple TV. Forsikre deg om at det
ikke er noe som blokkerer IR-signalene mellom fjernkontrollen og Apple TV. Hvis
du vil vite mer om bruk av fjernkontrollen, leser du Chapter 3, ”Se.” on page 19.

Hvis du:

Â

Bruker et kablet Ethernet-nettverk, oppdager Apple TV nettverket automatisk.

Â

Bruker et trådløst nettverk, hjelper Apple TV deg med å velge og konfigurere
nettverkstilkoblingen.

Koble til et trådløst nettverk

Apple TV hjelper deg med å koble til det trådløse nettverket. Hvis du bruker
nettverksnavn og nettverkspassord for å få tilgang til nettverket, finner du
dem fram.

Bruk Apple Remote-fjernkontrollen til å:

1

Velge nettverket fra listen, eller du kan skrive inn navnet på nettverket hvis det
er skjult.

2

Oppgi nettverkspassordet (hvis du har et).

background image

Kapittel 2

Konfigurer.

17

Kapittel 2

Konfigurer.

Hvis du ikke kobler til via DHCP, er det mulig at du må skrive inn IP-adressen,
subnettmasken, ruteradressen og DNS-adressen.

Fullfør nettverkstilkoblingen ved å følge instruksjonene på skjermen.