Apple TV - Problemer? Ikke noe problem.

background image

Problemer? Ikke noe

problem.

4

background image

26

Kapittel 4

Problemer? Ikke noe problem.

Kapittel 4

Problemer? Ikke noe problem.

De fleste problemer med Apple TV kan løses raskt ved å følge tipsene i dette
kapitlet. Hvis du vil ha ytterligere råd og problemløsingsinformasjon, kan du
besøke supportsiden for Apple TV på www.apple.com/no/support/appletv.