Apple TV - Gjenopprette Apple TV

background image

Gjenopprette Apple TV

Hvis Apple TV ikke reagerer på noen av trinnene over, eller hvis du vil nullstille
Apple TV til standardinnstillingene, kan du gjenopprette Apple TV-programvaren.

Slik gjenoppretter du Apple TV:
Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill og deretter Gjenopprett.

Gjenoppretting av Apple TV kan ta noe tid, så vær tålmodig.

Hvis det ikke fungerer å gjenopprette, eller hvis Apple TV fortsatt ikke reagerer,
kan du gjenopprette den ved hjelp av iTunes:

Slik gjenoppretter du Apple TV ved hjelp av iTunes:

Â

Koble strømkabelen og HDMI-kabelen fra Apple TV, og ta Apple TV med
bort til datamaskinen.

Â

Koble den ene enden av en mikro-USB-kabel (selges separat) til baksiden av
Apple TV og den andre enden til datamaskinen.

background image

Kapittel 4

Problemer? Ikke noe problem.

33

Kapittel 4

Problemer? Ikke noe problem.

Â

Koble den ene enden av en strømkabel til strøminntaket på baksiden på
Apple TV og den andre enden til en stikkontakt.

Â

Åpne iTunes på datamaskinen, marker Apple TV i kildelisten, og klikk
deretter på Gjenopprett.

Service og support

Du finner mer informasjon om Apple TV i iTunes-hjelpen og på Internett. Tabellen
viser hvor du finner mer informasjon om service og programvare.

Hvis du vil vite mer om

Gjør du følgende