Apple TV - Nullstille alle innstillingene på Apple TV

background image

Nullstille alle innstillingene på Apple TV

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene på Appe TV.

Viktig: 

Dette krever at du oppgir all nettverks- og kontoinformasjon på nytt.

Slik nullstiller du alle innstillingene:
Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill alle innstillinger.