Apple TV - Serienummer og modellnummer

background image

Serienummer og modellnummer

Serienummeret er trykt på undersiden av AppleTV-enheten. Du finner også
serienummeret og modellnummeret i Innstillinger-menyen på Apple TV. På
Apple TV velger du Innstillinger > Generelt > Om.

background image

34

Kapittel 4

Problemer? Ikke noe problem.