Apple TV - Vedlikehold og rengjøring

background image

Vedlikehold og rengjøring

MERKNAD: 

Hvis du ikke følger disse instruksjonene om vedlikehold og

rengjøring, kan det forårsake skade på Apple TV-enheten eller annen eiendom.

Bruke plugger og porter

Tving aldri en plugg inn i en port. Kontroller at det ikke er noe som blokkerer
porten. Hvis pluggen ikke passer inn i porten uten at du må bruke kraft, passer
de antakelig ikke sammen. Forsikre deg om at pluggen passer til porten, og at du
holder pluggen riktig vei i forhold til porten.

Bruke Apple TV under riktige temperaturforhold

Apple TV kan brukes på steder der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 ºC.

Holde utsiden av Apple TV ren

Koble fra strømkabelen og alle andre kabler før du rengjør Apple TV. Deretter
bruker du en myk, lofri klut. Pass på at fukt ikke kommer inn i åpningene. Ikke
bruk vaskemidler for vinduer, husholdningsvaskemidler, aerosolsprayer, løsemidler,
alkohol, ammoniakk eller slipemidler når du skal rengjøre Apple TV.

Sikker avhending av Apple TV

Hvis du vil ha mer informasjon om sikker avhending av Apple TV og annen
viktig informasjon om sikkerhet og forskrifter, kan du lese Apple TV Viktig 
produktinformasjon.

background image

K

K

Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

I henhold til opphavsrettlovgivningen kan denne
brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller delvis,
uten skriftlig samtykke fra Apple.

Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i
denne boken skal være mest mulig nøyaktig og
korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle
trykk- eller skrivefeil.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Apple-logoen er et varemerke for Apple
Inc., registrert i USA og andre land. Bruk av
«tastaturlogoen» (Tilvalg-A) i kommersiell
sammenheng uten skriftlig tillatelse fra Apple, kan
utgjøre en overtredelse av lov om opphavsrett.

Apple, Apple-logoen, AirPlay, Apple TV, iPad,
iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac og Mac
OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA
og andre land.

Apple Store, iCloud og iTunes Store er
tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for
Cisco i USA og andre land og er under lisens.

Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
«Dolby», «Pro Logic» og dobbel-D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories. Konfidensielle,
upubliserte arbeider, © 1992–1997 Dolby
Laboratories, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Andre firma og -produktnavn som nevnes i
denne boken, kan være varemerker for sine
respektive eiere. Henvisninger til produkter
fra andre produsenter forekommer kun av
informasjonsmessige årsaker og innebærer verken
en understøttelse eller en anbefaling av disse
produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar
i forbindelse med disse produktenes ytelse eller
anvendelse.

background image