Apple TV - Bytte ut batteriet i fjernkontrollen

background image

Bytte ut batteriet i fjernkontrollen

Hvis det er lite strøm på batteriet i Apple Remote-fjernkontrollen, viser Apple TV
et bilde av en fjernkontroll og et varselsymbol (·). Bytt ut batteriet med et nytt
CR2032-batteri.

Batteri-holder

Slik bytter du ut batteriet:

1

Bruk en mynt for å åpne batteridekselet.

2

Ta ut batteriet.

3

Sett inn et CR2032-batteri med plusspolen (∂) opp.

4

Sett batteridekselet tilbake på plass, og bruk en mynt for å feste det.

Viktig: 

Avhending av brukte batterier skal skje i henhold til lokale miljøforskrifter

og -retningslinjer.

background image

24

Kapittel 3

Se.