Apple TV - Fjerne sammenkoblingen mellom Apple TV og en fjernkontroll

background image

Fjerne sammenkoblingen mellom Apple TV og en
fjernkontroll

Hvis du mister Apple Remote-fjernkontrollen som du har sammenkoblet
med Apple TV, kan du bruke en annen Apple Remote-fjernkontroll til å fjerne
sammenkoblingen mellom Apple TV og fjernkontrollen som har blitt borte.

Slik fjerner du sammenkoblingen mellom Apple TV og en fjernkontroll:

1

Rett fjernkontrollen direkte mot Apple TV.

2

Hold nede Menu- og venstre-knappen i 6 sekunder.

Gjør eventuelt følgende:

1

Velg Innstillinger fra Apple TV-hovedmenyen.

2

Velg Generelt > Fjernkontroller > Fjern sammenkobling av Apple Remote.
Når fjerningen av sammenkoblingen er fullført, viser Apple TV et symbol med
en brutt lenke (

) over et bilde av en fjernkontroll. Du kan nå sammenkoble

Apple TV med en annen fjernkontroll.

background image

Kapittel 3

Se.

23

Kapittel 3

Se.