Apple TV - Grunnleggende fjernkontrollfunksjoner

background image

Grunnleggende fjernkontrollfunksjoner

Slik bruker du Apple Remote-fjernkontrollen:

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Bla gjennom menyalternativene

Trykk på opp, ned, venstre eller høyre

Velge et alternativ fra en meny

Trykk på velg-knappen

Gå tilbake til forrige meny

Trykk på Menu-knappen

Midlertidig stoppe eller fortsette gjeldende

avspilling

Trykk på Spill av / pause (’)

Gå tilbake til hovedmenyen

Hold nede Menu-knappen

Nullstille Apple TV

Holde nede Menu- og ned-knappen til
statuslyset på Apple TV blinker raskt

Opp- og ned-knappene på Apple Remote styrer ikke lydnivået på TV-en eller
forsterkeren. Bruk fjernkontrollen som fulgte med TV-en eller forsterkeren, for å
endre lydnivået.