Apple TV - Sammenkoble Apple TV med en fjernkontroll

background image

Sammenkoble Apple TV med en fjernkontroll

Apple Remote-fjernkontrollen fungerer sammen med den innebygde IR-
mottakeren på Apple TV. Du kan angi at Apple TV kun skal fungere sammen med
fjernkontrollen som følger med, ved å sammenkoble Apple TV og fjernkontrollen.
Slik sammenkobler du Apple TV med fjernkontrollen som følger med:

1

Rett fjernkontrollen direkte mot Apple TV.

2

Hold nede Menu- og høyre-knappen i 6 sekunder.

background image

22

Kapittel 3

Se.

Kapittel 3

Se.

Gjør eventuelt følgende:

1

Velg Innstillinger fra Apple TV-hovedmenyen.

2

Velg Generelt > Fjernkontroller > Sammenkoble Apple Remote.

Når sammenkoblingen er fullført, viser Apple TV et lenkesymbol (

) over et

bilde av en fjernkontroll. Apple TV fungerer nå med kun den sammenkoblede
fjernkontrollen.