Apple TV - Oglądaj.

background image

Oglądaj.

3

background image

20

Rozdział 3

Oglądaj.

Rozdział 3

Oglądaj.

W tym rozdziale opisane jest używanie pilota Apple z Apple TV.